po polsku in english edyt del
Ô€ó Take into account (cz.) Ô€ó Take into account (v.)
signature of witness (cz.) signature of witness (v.)
mi polarny (cz.) polar beer (v.)
przekraczaŠ granice (cz.) cross-border (v.)
released (cz.) deasembler (v.)
rodzina (cz.) Family (v.)
rodzina (rz.) Family (n.)
przerwa (rz.) break (n.)
dogadywaŠ siŕ (cz.) get on like a house on fire (v.)
Dobrze (cz.) Good (v.)
OnLine: 29 | 2006 - 2017