po polsku in english edyt del
wiek (cz.) number (v.)
oczywiÂcie (cz.) (v.)
nauka (przym.) science (adj.)
nauka (cz.) science (v.)
DREWNO (cz.) wood (v.)
poci▒g (cz.) train (v.)
Without batting an eye (cz.) W mgnieniu oka (v.)
z tej grupy wybraliÂmy (cz.) from this group we choosed (v.)
ma (cz.) dawn a small (v.)
OnLine: 20 | 2006 - 2018